Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Bảng Conventer CodeChèn Đồng Hồ Cho Blog


Thêm Clock Flash Animated blog Blogger của bạn


tôi phải viết hai tập hợp các hướng dẫn từng bước, như một số bạn đang sử dụng cách bố trí mặc định, và một số bạn đang sử dụng cách bố trí mới. Vì vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào để cài đặt tiện ích này mát mẻ trong blog .. Bước 1: Nếu bạn đang sử dụng giao diện Blogger cũ: Bảng điều khiển - Thiết kế - Page Elements - Thêm một tiện ích.


Thêm một tiện ích HTML / JavaScript loại.Nếu bạn đang sử dụng giao diện mới của Blogger: Bảng điều khiển - Bố cục - Thêm Tiện ích
2.Click vào 'Thêm một tiện ích trên thanh bên 
'HTML / Javascript' 3.Select và thêm một trong những mã đưa ra dưới đây 
4. Bây giờ bấm vào 'JavaScript' Lưu Bạn đang thực hiện.

Làm thế nào để Thêm Aniamted flash Clock Widget Blogger?
 • Chọn một loại đồng hồ dưới đây
 • Cung cấp Yêu cầu widget title
 • Điền Chiều cao và chiều rộng của Widget
 • Click vào nút "Genetate"
 • Cuối cùng click vào "Thêm vào Blogger" để thêm nó vào blog của bạn.


Nguồn:24works.blogspot.com

Tạo Phân Trang Cho Blogger


Bảng Tạo Phân Trang
 1. Nhấp vào nút dưới đây chọn lấy một kiểu 
 2. Tùy chỉnh các tùy chọn:
 3. Số bài của một trang(Number of Posts Per Page),Số ô của phân trang( Page Navigation)
  Click vào nút "Tạo"(Generate)
 4. Cuối cùng click vào  nút "Thêm vào Blogger"(All to Blogger)


Các bạn có thể tham khảo thêm tại ĐÂY
Và tại ĐÂY